wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 02 до 11 юли 2018 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Ямбол, Стара Загора, Кърджали, Пловдив, Благоевград, София, Варна, Търговище и Плевен.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

Ямбол – 02 юли 2018 г. (понеделник), в зала „Безистен“ /пл. „Освобождение“/ от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

Стара Загора – 02 юли 2018 г. (понеделник), в залата на Общински съвет от 15.00 до 17.00 часа (регистрация: 14.30 - 15.00 ч.)

Кърджали – 03 юли 2018 г. (вторник), в залата на Бизнес инкубатор /център/ от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

Търговище – 04 юли 2018 г. (сряда), в зала 74 в сградата на община Търговище от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

Плевен – 05 юли 2018 г. (четвъртък), в зала на х-л „Ростов“, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

София – 06 юли 2018 г. (петък), в зала „София Гранд“ на х-л „Маринела“, от 10.00 до 13.00 часа (регистрация: 9.00 - 10.00 ч.)

Варна – 09 юли 2018 г. (понеделник), в зала на х-л „Черно море“, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

Пловдив – 10 юли 2018 г. (вторник), в зала в „Гранд хотел Пловдив“ от 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)

Благоевград – 11 юли 2018 г. (сряда), в зала „22 септември“ в сградата на община Благоевград от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.).

Допълнителна информация относно процедура „Насърчаване на предприемачеството“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.