wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) стартира 3Д видео мапинг кампания, която по атрактивен за аудиторията начин представя значимостта от мерките, изпълнявани по програмата.

Прожекциите ще бъдат реализирани върху фасадата на Национална галерия, Квадрат 500 (пл. „Свети Александър Невски“) в работните дни до 21 декември 2018 г. вкл., в периода от 18:30 до 19:30 часа.

Каним Ви да се насладите на десет минутна съвременна прожекция, посветена на каузата за грижа за чистота на водите и опазване на биоразнообразието.

Кампанията на ОПОС ще продължи с още две 3Д видео мапинг анимации, които ще бъдат прожектирани през пролетта на 2019 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.