Печат на тази страница

Страница на Управляващия орган на ОП Административен капацитет 

pdfАнализ на изпълнението на Оперативна програма "Административен капацитет" (ноември-2016 г.)

pdfАнализ на изпълнението на ОПАК (ноември 2016 г.)_Резюме

pdfAnalysis of the implementation of Operational Programme "Administrative Capacity" - Summary