Печат на тази страница

 ОЦЕНКИ НА ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"   

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

pdfОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013