Печат на тази страница

Първо официално заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност"  
Второ официално заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност"  
Трето заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност"  
Четвърто заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност"  
Пето заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност"  
Решения на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Конкурентоспособност" в резултат на проведена писмена процедура за вземане на решения от 26.03.2010 год.
Шесто заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност"  
Седмо заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност"
Осмо заседание на КН на ОП "Конкурентоспособност"