Печат на тази страница

Страница на Управляващия орган на ОП Околна среда

Окончателен доклад по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Приложения към Окончателен доклад по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

pdfВтори доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда в резултат от прилагането на ОПОС 2007-2013 г.
pdfОперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, изменена с решение на ЕК от 04.02.2016 г. (финален текст)