wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

                                                               

Обща информация   

 

rarПроцедурен наръчник на ОПТП Вариант 7 Изм. 10 раздел 1-5 (18.12.2015 г.)

rarПроцедурен наръчник на ОПТП Вариант 7 Изм. 10 раздел 6 (18.12.2015 г.)

rarПроцедурен наръчник на ОПТП Вариант 7 Изм. 10 раздел 7 (18.12.2015 г.)

rarПроцедурен наръчник на ОПТП Вариант 7 Изм. 10 раздел 8-13 (18.12.2015 г.)

 

rarПроцедурен_наръчник_на_ОПТП_Вариант_7_Изм._9_раздел_1-5_12.08.rar

rarПроцедурен наръчник на ОПТП Вариант 7, Изм. 9, раздел 6 (12.08.2015 г.)

rarПроцедурен наръчник на ОПТП Вариант 7, Изм. 9, раздел 7-8 (12.08.2015 г.)

rarПроцедурен наръчник на ОПТП Вариант 7, Изм. 9, раздел 9-13 (12.08.2015 г.)

 
 
Указания за информиране и публичност 
 
 
АРХИВ  
                    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.