Печат на тази страница
   
 
Дирекция "Добро управление" - Управляващ орган на "Оперативна програма "Техническа помощ"

Администрация на Министерския съвет
адрес за кореспонденция: гр. София пк 1594, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 1,
адрес: гр. София; ул. "Сердика" № 8, ет. 3
тел: +359 2 940 365200 359 2 940 3652
e-mail: opta@government.bg

Обща информация за Оперативна програма "Техническа Помощ"

 

С Решение C(2015) 900 от 12.02.2015 г. ЕК одобри изменение на ОПТП, което касае главно изменение на финансовия план. 

С Решение C(2013) 3340 от 10.06.2013 г. ЕК одобри изменение на ОПТП, което касае главно прихвърляне на средства от ПО2 и ПО3 в ПО1.

 

Одобрени проекти по Оперативна програма "Техническа помощ"

Сигнали за нередности: opta.ir@government.bg