wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22 март 2016 г. /вторник/ в офиса на Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик се проведе пресконференция, с която бе даден старт по Национална кампания „Успешни ЗАЕДНО“, която се организира от Мрежата от 28 информационни центъра в България.

Кампанията „Успешни ЗАЕДНО“ цели да се популяризират дейностите, продуктите и услугите на предприятията, които са изпълнявали, изпълняват или желаят да участват в проекти с европейско финансиране. Инициативата ще протече в два основни етапа: „Ден на отворени врати“ и заключително събитие по модела на „Пловдивски панаир“.

Първи етап „Ден на отворени врати“:

Предприятията, които заявят желание за участие в инициативата ще имат възможност да организират съвместно с екипа на ОИЦ – Пазарджик „Ден на отворени врати“ в периода от 11-22 април 2016 г. Домакините ще представят дейностите, продуктите и услугите, които предлагат пред заинтересованите лица /медии, граждани, бизнес и др./. В случай че предприятието е участвало в проекти с европейско финансиране ще може да разкаже с какво проектът е подобрил работата на фирмата, както и с какви трудности са се сблъскали при изпълнението. В първия етап от инициативата, екипът на ОИЦ – Пазарджик ще представи новите възможности през периода 2014-2020, както и актуални отворени процедури към момента, от които бизнесът може да се възползва.

Втори етап по модела „Пловдивски панаир“: 

Заключителното събитие ще се организира на 9 май 2016 г., което ще бъде съпроводено с концерт и много изненади. Ще представлява изложение/панаир на продукти и услуги на всички предприятия, които са се включили в кампанията и цели популяризиране на тяхната дейност. За целта ОИЦ – Пазарджик ще осигури шатри и тротоарно право за поставянето им с подходяща локация в центъра на Пазарджик /площад К. Величков/. 

Заявките за участие се приемат  не по-късно до 12:00 часа на 30 март 2016 г. (сряда).

Заявка за участие може да направите на електронна поща oic.pazardzhik@eufunds.bg или на телефон 034/ 44 62 09.

Вярвам, че Национална кампания „Успешни ЗАЕДНО“ ще представлява интерес за Вас.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.