wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В Деня на Европа – 9 май 2016 г. (понеделник) от 10.00 до 15:00 ч. на площад „Константин Величков“ в град Пазарджик Областен информационен център – Пазарджик организира изложение на продукти и услуги съвместно с местни компании. Това е заключителното събитие, което е част от Национална кампания „Успешни заедно“ в Пазарджишка област. 
Изложението се проведе по модела на „Пловдивски панаир“ и имаше за цел да се популяризират дейностите и продуктите на местни фирми, както и изпълнени проекти от бенефициенти през програмен период 2007-2013. Част от изложението бяха и информационни табели, на които бяха представени възможностите за финансиране по програмите към момента за бизнеса. 
Предприятията, които взеха участие в изложението:
1. СИНХРО ООД /Търговия на едро и дребно със стоки за бита/;
2. БЕЛЛОПРИНТ ООД /Печатна дейност/;
3. МИРAКЪЛ КРАСИ МЕЙКЪР ЕООД /Търговия и пакетаж на хранителни стоки/;
4.ИВЕСТО КЪМПАНИ ООД /Производство и търговия със семена и торове за зеленчукопроизводители и градинарство/;
5. ЕМ КОМПЮТЪРС ЕООД /Компютърна техника и видеонаблюдение/;
6. АВАЛ ООД /Озвучаване на автомобили/.
Събитието беше съпроводено с концерт, в който взеха участие местни танцови и фолклорни състави.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.