wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10 март 2017 г. стартира Национална кампания „Заедно за Европа“, която се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра в България.

Основна цел на кампанията в цялата страна е отбелязването на три значими годишнини – 60 години Европейски социален фонд; 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра.

Екипът на ОИЦ – Пазарджик реши да сподели рождения си ден на 10 март 2017 г. с представители на медиите и приятели, на която бяха представени следните резулатати. Изминалите години офисът на ОИЦ – Пазарджик беше посетен от 3 212 човека. Екипът е успял да организира 234 събития /информационни срещи, пресконференции, кампании и др./ в Пазарджишка област, на които са присъствали 5 027 участника. Всички те бяха отразени в 467 публикации от местните медии.

Отбелязването на 10 г. България в ЕС ще се проведе на 25 април 2017 г. в Професионална гимназия „Иван С. Аксаков“ Пазарджик, в която ще бъде създаден Коридор на Европа. В него ще бъдат изложени знамената на всички страни, членки на ЕС, и кратка информация с датите на присъединяване към ЕС, обща площ, столица, официален език и др.

В периода от 25 април до 17 май 2017 г. ще се проведе конкурс на тема „Успешна човешка история чрез Европейски социален фонд“. Идеята е участниците да бъдат провокирани да напишат кратък разказ (до 1 страница) за успешна човешка история, с подкрепата на Европейския социален фонд, който е имал положително въздействие, след като е финансирал или в момента финансира проекти по оперативните програми. Условията за участие и награден фонд ще бъдат обявени на 25 април 2017г.

Заключителното събитие „Заедно за Европа“ на Мрежата от 28 информационни центъра ще бъде в гр. Габрово, като ежегодно в града на хумора се провежда шарен карнавал около Деня на Габрово, в който Мрежата от информационни центрове ще се включи в периода 20 – 21 май 2017 г. с обща картина, изработена от режисьора на Карнавала. Освен тържественото шествие с огромната котка-символ на града се провеждат различни конкурси, изложби и концерти.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.