wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода от 30 март до 21 април 2017 г.  Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик стартира първата серия от информационни срещи за 2017 г. по общините в областта. Срещите с граждани от Пазарджишка област ще са на тема „Възможности за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.“.

Целта на серията от събития е да се представят възможностите за финансиране, заложени в Индикативните годишни работни програми през 2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Региони в растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

Потенциални кандидати по програмите ще са представителите на общини, НПО, детски гради, училища, читалища, бизнес, земеделски производители и др.

Графикът на провеждането им е, както следва:

Дата Място
30.03.2017 г. Конферентна зала в хотел „Средна гора”, град  Стрелча
31.03.2017 г. Конферентна зала в хотел „Елбрус”, град Велинград
04.04.2017 г. Заседателна зала, Община Лесичово
05.04.2017 г. Заседателна зала, Община Септември
06.04.2017 г. Конферентна зала в хотел „Виктория”, град Брацигово
10.04.2017 г. Заседателна зала, Община  Белово
11.04.2017 г. Заседателна зала, Община Пещера
12.04.2017 г. Заседателна зала, Община  Панагюрище
13.04.2017 г. Заседателна зала, Община  Батак
19.04.2017 г. Заседателна зала, Община Ракитово
20.04.2017 г. Конферентна зала в хотел „Панорама“, гр. Сърница
21.04.2017 г. Зала „Архитектурен съвет“, Община Пазарджик 

Заявка за участие може да направите на електронна поща oic.pazardzhik@eufunds.bg или на телефон 034/ 44 62 09. Заявките за участие се приемат по реда на постъпването им, до запълване на бройката участници.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.