wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 18 ноември 2017 г. в Грдад хотел „Хебър“ се проведе Ден на младежкото предприемачество.  В рамките на събитието за стимулиране на предприемаческата активност, хора до 29-годишна възраст,  се срещнаха с успели млади предприемачи и лица с опит.

Лектори бяха Радослав Пешалов, управител на Областен информационен център – Пазарджик с тема “Бъди информиран!”. Стойчо Пампов и Габриела Стойкова, които разработиха единствената крафт пивоварна в Пазарджик – "Ромбус". Мартина Стефанова от Арт фондация "ДОМА".  Най-младият общински съветник Александър Иванов, който е и председател на Съвета за младежка политика също говор ѝ пред участниците в Деня на младежкото предприемачество. Лектор бяха и Емануил Трейман от Клуб Фото Свят и Фотоваканция, който представи темата “Мистиката на инстинкта“.

Кампанията се реализира по проект „Старт – младежко предприемачество“ на Фондация „Ви Арт“, който се изпълнява по договор № 25-00-67/24.07.2017г. към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Тематична област: Младежко предприемачество.

Обща цел на проекта е да доведе до повишаване на информираността, насърчаване на предприемаческото мислене и стимулиране на предприемаческа активност у младите хора чрез предоставянето на платформа за споделяне и ориентиране.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.