wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12 март 2018 г. Областният информационен център – Пазарджик и Профилирана гимназия „Иван Аксаков“ подписаха договор за сътрудничество и съвместна дейност. Документът официално поставя началото на сътрудничество, което на практика вече се осъществява. Вече една година благодарение на помощта на центъра в гимназията се изучават теми, значими за Европейския съюз. Резултат от съвместната работа е и откриването на единствения в Пазарджишка област „Коридор Европа“.

Преди подписването на документа младшият посланик на Европейския парламент – осмокласничката Сара Ковачева, поясни, че договорът цели да се подобри осведомеността сред учениците за Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, за Европейския парламент, като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

За да се изгради устойчиво партньорство между Областния информационен център и гимназия „Аксаков“ ще бъде създаден и подкрепен Младежки клуб „Коридорът е Европа“. Той ще помогне и за създаването на партньорски взаимоотношения между училищата от областта и центъра, както и за организирането на устойчива мрежа от учители, разпространяващи знание за Европейския съюз.

Договорът бе подписан от управителя на Областния информационен център Радослав Пешалов, директорът на гимназията Иванка Ваклинова и присъстващите младши посланици на Европейския парламент.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.