wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 9 май обединена Европа отбеляза своя празник, посветен на мира и единството, и ознаменуващ първата стъпка към създаването на Европейския съюз.

Всяка година Областен информационен център – Пазарджик се включва активно в различни по характер инициативи, посветени на Деня на Европа – посещения, дебати, концерти и други. Всички тези събития, организирани и подкрепени от ОИЦ – Пазарджик, имат за своя основна цел повишаването на осведомеността за Европейския съюз.

През настоящата година – годината на европейското културно наследство, ОИЦ – Пазарджик подкрепи няколко събития.

В Деня на Европа, младшите посланици на Европейския парламент от Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ в Пазарджик, проведоха флашмоб, чрез който представиха отделните държави членки на Европейския съюз. Всяка една националност бе показана, чрез характерната за нея народна носия, както и посредством пресъздаване на емблематични личности и приказни герои от историята и културата на дадената държава членка. По този начин най-пълно се разкриха националните особеностите на всяка една от 28-те държави. Партньор на събитието бе ОИЦ – Пазарджик.

Друго събитие, посветено на Деня на Европа, в което ОИЦ – Пазарджик се включи, бе честването на Деня на Европа в град Стрелча. В него експерти от центъра участваха с лекция, в която бе представена и разисквана темата „Българското председателство на Съвета на ЕС“. Срещата бе водена от Радина Пенкова, експерт „Комуникация, информация и логистика“.

Целта на събитието бе да се представят основните европейски институции, процесите на вземане на решения, както и ползите за България по време и след приключване на ротационното председателство на Съвета на ЕС.

На информационната среща присъстваха ученици от СУ "Св. Св Кирил и Методий" Стрелча. Гости на събитието бяха заместник-кметът на Община Стрелча Неделка Фингарова и секретарят на Община Стрелча Станислава Станева.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.