wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 15 ноември 2018 г., в световната седмица на предприемачеството, в хотел „Арте“- Велинград, се  проведе иновационен лагер, който бе организиран от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с Професионална гимназия по икономика и туризъм ,,Алеко Константинов” Велинград.

Иновационният лагер представляваше интензивен уъркшоп за младежи на възраст от 15 до 19 години. По време на лагера учениците разискваха конкретно бизнес предизвикателство и генерираха идеи, с които да разрешат поставения казус. В рамките на 5-7 часа, те разполагаха единствено с достъп до компютри, интернет и съветите на ментори, за да разрешат поставената им задача.  Представените презентации от учениците бяха оценени от жури, част от което беше и управителят на Областен информационен център – Пазарджик Радослав Пешалов.

В надпреварата участие взеха 5 отбора от три различни училища. Задачата на журито, бе да оцени презентациите по предварително зададени критерии и да излъчи победител. Журито имаше възможност да задава въпроси на участниците и да анализира получените отговори.

Образованието по предприемачество, подготвя младите хора с уменията, знанията и нагласите, които са им необходими както да стартират собствен бизнес, така и да станат отлични професионалисти, работещи в различни сфери на частния и публичния сектор. Целта на надпреварата бе да развие инициативност и предприемчивост у участниците, както и да развие умения за комуникация и организирана екипна работа. Благодарение на работата си по презентациите, младите хора разбраха, че предприемачеството не се изразява само със стартиране на собствен бизнес, а е преди всичко и начин на мислене, култура на поведение и умения за превръщане на идеите в дела.

Джуниър Ачийвмънт България е официален домакин за страната на Световната седмица от нейния старт през 2008 г. Целта й е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да го развият, чрез иновации и въображение. Те вземат участие в дейности и събития, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, като генерират нови идеи и търсят нови пътища за развитие.

Съвместните инициативи с партньорски училища в рамките на Световната седмица на предприемачеството имат за цел да покажат на обществото как младите хора придобиват финансова грамотност и развиват предприемачески умения. Основен елемент от философията на организаторите е предоставянето на познания за реалния свят на бизнеса и икономиката, чрез влизането на представители на бизнеса и институциите в класната стая.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.