wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30 ноември 2018 г., еврокомисарят Мария Габриел се срещна с ученици, в Профилирана гимназия “Иван Сергеевич Аксаков” – Пазарджик.

Кибератаките, защитата на личните данни, свободно достъпния интернет в общините, възможностите, които предоставя ЕК за обучения и реализация в цифровия сектор за младите хора. Това бяха само част от темите, по които говориха европейските посланици на профилирана гимназия “Иван Сергеевич Аксаков” и еврокомисар Мария Габриел.

Участие в срещата взеха зам. областният управител Йордан Кожухаров, Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура“ към Пазарджишка община, Радослав Пешалов – управител на ОИЦ – Пазарджик и кандидатите за европейски посланици от Професионалната гимназия по икономика и туризъм “Алеко Константинов” във Велинград.

Българският еврокомисар Мария Габриел е 14-ят гост на младшите посланици на Европейския парламент от Гимназия „Иван Аксаков“ в Пазарджик в инициативата им „Коридорът е Европа“. И на тази среща младшите европосланици показаха знания и обществена ангажираност с въпросите, които зададоха на българския еврокомисар Мария Габриел.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.