wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Пазарджик тръгва по общините от областта, за да разгласява информация за националния конкурс за младежки проекти, който се организира от мрежата от  28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Това съобщи на пресконференция днес управителят на ОИЦ - Пазарджик Радослав Пешалов. На представителите на местните и регионални медии беше предоставена информация за конкурса и графика за провеждането на информационните срещи в общините. Експертите от центъра ще се срещнат с ученици от средните общообразователни училища и професионалните гимназии и ще разкажат за регламента на конкурса. „Ще опитаме да мотивираме младите хора от Пазарджишка област да се включат в надпреварата за най-добър младежки проект", каза на пресконференцията Пешалов. Кампанията за младежки проект „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти е насочена към младите хора в страната, които са в началото на своя житейски и професионален път. Това са ученици, студенти или безработни младежи във възрастовата група от 17 до 21 години. Инициативата цели да изгради проектна култура у младите хора - от това къде да търсят информация за възможностите за финансиране, през правилата, процедурите и документите, до разписването на един качествен проект. От кандидатите се изисква да подадат проектно предложение по формуляр като то трябва да е съобразено с възможностите за финансиране на дейности по една от 7-те оперативни програми, които ще действат в страната през настоящия 7-годишен програмен период. В предложения за финансиране проект трябва да има идея как да се подобри качеството на живот в област Пазарджик. Информация за новите оперативни програми, документите за участие и всичко, свързано с конкурса, са достъпни в рубриката „Конкурс за младежки проект" на портала www.eufunds.bg. Документите за участие се подават на електронния адрес на ОИЦ - Пазарджик oic.pazardzhik@eufunds.bg . На същия имейл адрес или на място в офиса на центъра на бул. „България" № 2 до 16 май 2014 г. могат да се задават и въпроси за регламента на конкурса и изискванията към проектите. Конкурсът ще премине в два етапа - регионален и национален. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 часа на 26 май 2014 г. Победителите в регионалния кръг ще получат по един електронен четец за книги, а голямата награда за отличения проект на национално ниво е смартфон. Срещите, които ОИЦ - Пазарджик организира, за да запознае младите хора в областта с конкурса, са отворени за медиите, а графикът на провеждането им е, както следва: на 09.04.2014 г. в заседателната зала на Община Белово; на 10.04.2014 г. в заседателната зала на Община Пещера; на 11.04.2014 г. в конферентна зала в хотел „Виктория" - град Брацигово; на 14.04.2014 г. в заседателната зала на Община Септември; на 15.04.2014 г. в конферентната зала в хотел „Средна гора" - град Стрелча; на 16.04.2014 г. в заседателната зала на Община Панагюрище; на 17.04.2014 г. в конферентната зала в хотел „Елбрус" - град Велинград; на 22.04.2014 г. в заседателната зала на Община Ракитово; на 23.04.2014 г. в конферентната зала в хотел „Тракия" - град Пазарджик; на 24.04.2014 г. в заседателната зала на Община Батак. Всички информационни срещи са с начален час 12:30 ч.   ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001.   За допълнителна информация: Анна Генчева Експерт "Комуникация, информация и логистика" тел. 034/446 209 e-mail: oic.pazardzhik@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.