wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

257 ученици се включиха в информационните срещи, които Областен информационен център (ОИЦ) - Пазарджик организира през последния месец в общините от областта.  Целта беше учениците от последните гимназиални класове да се запознаят с подробностите за националния конкурс за младежки проекти, който се организира от мрежата от  28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Експертите от центъра разясниха регламента на конкурса и се опитаха да мотивират младите хора от Пазарджишка област да се включат в надпреварата за най-добър младежки проект. Кампанията за младежки проект „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" е насочена към младите хора в страната -  ученици, студенти или безработни младежи във възрастовата група от 17 до 21 години. Инициативата цели да изгради проектна култура у младите хора. Включвайки се в кампанията, младежите могат да се научат да търсят информация от достоверни източници за възможностите за финансиране, да се запознаят с правилата, процедурите и документите и да направят опит да разпишат сами един качествен проект. От кандидатите се изисква да подадат проектно предложение по формуляр като то трябва да е съобразено с възможностите за финансиране на дейности по една от 7-те оперативни програми, които ще действат в страната през настоящия 7-годишен програмен период. В предложения за финансиране проект трябва да има идея как да се подобри качеството на живот в област Пазарджик. Информация за новите оперативни програми, документите за участие и всичко, свързано с конкурса, са достъпни в рубриката „Конкурс за младежки проект" на портала www.eufunds.bg. Документите за участие се подават на електронния адрес на ОИЦ - Пазарджик oic.pazardzhik@eufunds.bg . На същия имейл адрес или на място в офиса на центъра на бул. „България" № 2 до 16 май 2014 г. могат да се задават и въпроси за регламента на конкурса и изискванията към проектите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 часа на 26 май 2014 г. ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001.   За допълнителна информация: Анна Генчева Експерт "Комуникация, информация и логистика" тел. 034/446 209 e-mail: oic.pazardzhik@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.