wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център (ОИЦ) - Пазарджик, заедно с мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, организира национален конкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Кампанията бе насочена към младите хора в страната, които са в началото на своя житейски и професионален път - ученици, студенти и безработни младежи във възрастовата група от 17 до 21 години. Основната цел бе да изгради проектна култура у младите хора - от това къде да търсят информация за възможностите за финансиране, през правилата, процедурите и документите, до разписването на един качествен проект. Общо 72 проектни предложения бяха приети в областните информационни центрове за конкурса за младежки проект, като 4 от тях постъпиха в Областен информационен център - Пазарджик.  В състава на тричленната комисия по оценка на проектните предложения бяха Любов Тренкова - главен експерт Дирекция „Административен контрол регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Пазарджик, Величка Тодорова - главен експерт Дирекция „Стратегическо планиране, проекти и електронни услуги" в Община Пазарджик и Петрунка Грозданова - експерт „Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център - Пазарджик. За победител в регионалния кръг за Пазарджишка област, с 89 от общо 100 възможни точки, бе определен Пейо Бориславов Георгиев, студент II-ри курс в Технически университет - София. Проектното предложение на отличения участник е с наименование „Преустройство и модернизиране на производството на съществуващ дърводелски цех в цех за производство на мека и корпусна мебел и пелети" по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност". Проектът на Пейо Георгиев цели разширяване на дейностите на съществуваща фирма и създаване нови работни места. Основните дейности в идейния проект са закупуване на ново оборудване, с което фирмата да стане по-конкурентна като внедри в производството си изработка на мебели с нестандартен дизайн, изработка на сувенири, производство на пелети от отпадъчния дървен материал и производство на възглавници от отпадъчния дунапрен и дамаска. Победителят в регионалния кръг на конкурса спечели електронен четец за книги и ще има възможност да се състезава с отличените от останалите региони в страната за голямата награда в националния кръг, която е смартфон. Награждаването на големия победител в конкурса за младежки проект ще се състои на 30 юни 2014 г. в гр. София. ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.