wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  На 17 октомври 2014 г. от 13:30 ч., в Парк остров „Свобода" Областен информационен център - Пазарджик с подкрепата на Община Пазарджик организира Областен лекоатлетически крос „Златна есен 2014" под надслов „Да спортуваме ЗАЕДНО", в който взеха участие 250 ученици от V-ти до XII-ти клас, в дистанции от 600 м., 800 м., 1 000 м. и 1 200 м.  Лекоатлетическият крос имаше за цел по атрактивен начин да бъдат популяризирани резултатите от изпълнени проекти с европейско финансиране на територията на Пазарджишка област.  Преди даване на старта в различните дистанции, всички участници получиха тениски, шапки, химикали и брошури с изпълнени проекти от областта. В провелата се надпревара с най-много отборни купи (четири броя) си тръгнаха СОУ „Александър Иванов - Чапай" - Белово, като успяха да спечелят две първи и две трети места, а с най-много златни купи (три броя) си тръгнаха Гимназия „Ив. Аксаков" - Пазарджик.  При индивидуалното награждаване всички първенци получиха купи, медали, грамоти и раници, които бяха осигурени по проект № 0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик".     Индивидуалното и отборно класиране изглежда по следния начин: Индивидуално класиране 5 -6 клас: момичета - 600 м.  1. Тереза Лулчева /ОУ „Св. Кл. Охридски" - Пазарджик/. 2. Йоана Арабаджиева /ОУ „Проф. Ив. Батаклиев" - Пазарджик/. 3. Гергана Райкова /СОУ „Александър Иванов - Чапай" - Белово/. Отборно класиране 5-6 клас: момичета - 600 м. 1. СОУ „Александър Иванов - Чапай" - Белово. 2. ОУ „Проф. Ив. Батаклиев" - Пазарджик. 3. ОУ „Христо Смирненски" - Пазарджик. Индивидуално класиране 5 -6 клас: момчета - 800 м.  1. Борислав Палашев /ОУ „Проф. Ив. Батаклиев" - Пазарджик/. 2. Асен Стефанов /ОУ „Отец Паисий" - Говедаре/. 3. Благовест Биджев /ОУ „Хр. Смирненски" - Пазрджик/. Отборно класиране 5-6 клас: момчета - 800 м.  1. ОУ „Проф. Ив. Батаклиев" - Пазарджик. 2. ОУ „Хр. Смирненски" - Пазрджик. 3. ОУ „Отец Паисий" - Говедаре. Индивидуално класиране 7 -8 клас: момичета - 800 м.  1. Габриела Василева /ОУ „Проф. Ив. Батаклиев" - Пазарджик/. 2. Венета Златанова /СОУ „Александър Иванов - Чапай" - Белово/. 3. Цветелина Говедарова /СОУ „Александър Иванов - Чапай" - Белово/. Отборно класиране 7-8 клас: момичета - 800 м.  1. СОУ „Александър Иванов - Чапай" - Белово. 2. ОУ „Хр. Смирненски" - Пазрджик. 3. ОУ „Св. Климент Охридски" - Пазарджик. Индивидуално класиране 7 -8 клас: момчета - 1 000 м.  1. Севдалин Сребринов /ОУ „Св. Климент Охридски" - Пазарджик/. 2. Николай Велков /СОУ „Александър Иванов - Чапай" - Белово/. 3. Димитър Дасов /МГ „К.Величков" - Пазарджик/. Отборно класиране 7-8 клас: момчета - 1 000 м.  1. ПГ МЕТ - Пазарджик. 2. ОУ „Св. Климент Охридски" - Пазарджик. 3. СОУ „Александър Иванов - Чапай" - Белово. Индивидуално класиране 9 -10 клас: момичета - 800 м.  1. Валентина Георгиева /СОУ „Георги Брегов" - Пазарджик/. 2. Гергана Белиева /СОУ „Георги Брегов" - Пазарджик/. 3. Виктория Георгиева /СОУ „Д-р П.Берон" - Пазарджик/. Отборно класиране 9-10 клас: момичета - 800 м.  1. СОУ „Георги Брегов" - Пазарджик. 2. СОУ „Д-р П.Берон" - Пазарджик. 3. --------------------------------- Индивидуално класиране 9 -10 клас: момчета - 1 000 м.  1. Георги Колев /ПГ МЕТ - Пазарджик/. 2. Владислав Бояджиев /Гимназия „Аксаков" - Пазарджик/. 3. Йордан Гюров /МГ „К.Величков" - Пазарджик/. Отборно класиране 9-10 клас: момчета - 1 000 м.  1. ПГ МЕТ - Пазарджик. 2. МГ „К.Величков" - Пазарджик. 3. Гимназия „Аксаков" - Пазарджик. Индивидуално класиране 11 -12 клас: момичета - 1 000 м.  1. Мими Войникова /Гимназия „Аксаков" - Пазарджик/. 2. Ивелина Динкова /Гимназия „Аксаков" - Пазарджик/. 3. Емилия Попова /Гимназия „Аксаков" - Пазарджик/. Отборно класиране 11-12 клас: момичета - 1 000 м.  1. Гимназия „Аксаков" - Пазарджик. 2. СОУ „Д-р П.Берон" - Пазарджик. 3. -------------------------------------------- Индивидуално класиране 11 -12 клас: момчета - 1 200 м. 1. Иван Василев /ПГ МЕТ - Пазарджик/. 2. Иван Великов /Гимназия „Аксаков" - Пазарджик/. 3. Андреа Кънев /Гимназия „Аксаков" - Пазарджик/. Отборно класиране 11-12 клас: момчета - 1 200 м.  1. ПГ МЕТ - Пазарджик. 2. Гимназия „Аксаков" - Пазарджик. 3. СОУ „Александър Иванов - Чапай" - Белово /равни точки/. 3 ПГ ПТ - Пазарджик /равни точки/.   ОИЦ - Пазарджик е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по Проект №0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.