wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

НАД 250 УЧАСТНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В СЪБИТИЯТА НА ОИЦ – ПАЗАРДЖИК

На 27 октомври 2017 г. в Община Пазарджик, в зала „Архитектурен съвет“ от 10:30 часа се състоя последната информационна среща от серията събития в Пазарджишка област на тема „Предстоящо българско…

Продължава...

В ПАНАГЮРИЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“

На 5 септември 2017 година /вторник/ в сесийна зала в Община Панагюрище се проведе информационна среща по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради…

Продължава...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПОДХОДА ВОМР

В периода от 16-ти до 31-ви август 2017 г., ОИЦ – Пазарджик и екипът на МИРГ – Пазарджик представиха възможностите в рамките на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)…

Продължава...

ТОМБОЛА „ПЕСТИ И ПЕЧЕЛИ!“

На 26 юли 2017 г. от 11,30 ч. в ОИЦ – Пазарджик се проведе второто от двете тегления на томболата за семействата, които са се включили в проект „FIESTA” чрез…

Продължава...

ТОМБОЛА „ПЕСТИ И ПЕЧЕЛИ!“

На 26 юли 2017 г. от 11,30 ч. в ОИЦ – Пазарджик се проведе второто от двете тегления на томболата за семействата, които са се включили в проект „FIESTA” чрез…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.