wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ВЗЕ УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

На 19 юни 2017 г. от 13:30 часа в гр. Панагюрище, в хотел „Каменград“, в зала „Средна гора“, екипът на Областен информационен център – Пазарджик взе участие в Областна кръгла…

Продължава...

ОТЛИЧЕНИ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА КРАТЪК РАЗКАЗ

На 18 май 2017 г. от 10:00 часа в офиса на Областен информационен център – Пазарджик бяха наградени победителите в конкурс за кратък разказ на тема „Успешна човешка история чрез…

Продължава...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА КРАТЪК РАЗКАЗ НА ТЕМА: „УСПЕШНА ЧОВЕШКА ИСТОРИЯ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД“

Конкурсът се организира от Областен информационен център – Пазарджик в рамките на Национална кампания „Заедно за Европа“ на мрежата от 28 информационни центрове в страната и цели популяризиране на 60-та…

Продължава...

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ „ЧОВЕКОЛЮБИЕ"

На 26 април 2017 г. в Защитено жилище „Човеколюбие“ с подкрепата на Областен информационен център – Пазарджик се проведе Ден на отворените врати по европейски проект в рамките на инициатива „Заедно за…

Продължава...

КОРИДОР „ЕВРОПА“

Обикновен доскоро коридор в пазарджишката Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” вече грее в цветовете на уникална постоянна експозиция, включваща знамената на страните от Европейския съюз. Идеята е на учители и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.