wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

ОИЦ – Пазарджик приключи първата серия от събития за 2017 г.

На 21 април 2017г. в Община Пазарджик, в зала „Архитектурен съвет“ от 10:30 часа се състоя последната информационна среща от серията събития в Пазарджишка област на тема „Възможностите за финансиране…

Продължава...

Европа в моя регион 2017 г. в Сдружение "Човеколюбие"

Областен информационен център Пазарджик ще проведе Дни на отворените врати по европейски проекти в рамките на инициативата „Заедно за Европа“, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра за ЕСИФ отбелязва…

Продължава...

Европа в моя регион 2017 г. в Профилирана гимназия "Иван С. Аксаков"

Областен информационен център Пазарджик ще проведе Дни на отворените врати по европейски проекти в рамките на инициативата „Заедно за Европа“, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра за ЕСИФ отбелязва…

Продължава...

ОИЦ - Пазарджик започва първата за 2017-та серия инфосрещи

В периода от 30 март до 21 април 2017 г.  Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик стартира първата серия от информационни срещи за 2017 г. по общините в областта. Срещите…

Продължава...

ШЕСТ ГОДИНИ ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МРЕЖАТА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА

На 10 март 2017 г. стартира Национална кампания „Заедно за Европа“, която се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра в България. Основна цел на кампанията в цялата страна е…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.