wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

Възможностите за финансиране чрез ЕСИФ през 2017 г. представи ОИЦ – Пазарджик

На 16 февруари 2017 г. в гр. Брацигово се проведе първото заседание на Областен съвет за развитие в Пазарджишка област за 2017 г., в което взе участие Радослав Пешалов, управител…

Продължава...

В Пещера се проведе информационна конференция за МИГ-а

В залата на Общински съвет – Пещера се проведе информационна конференция за запознаване с Местна инициативна група – Пещера, Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подхода…

Продължава...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ И МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ОТЧИТАНЕ

На 24 октомври 2016 г. в град Септември се състоя последната информационна среща от серията събития в Пазарджишка област по темите „Електронно отчитане и комуникация на проекти чрез ИСУН 2020“…

Продължава...

ОИЦ – Пазарджик участва в заседание на Областен съвет по етническите и интеграционни въпроси

На 28 юни 2016 г. в златата на общински съвет Пещера се проведе изнесеното заседание на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси, в което взеха участие представители на общините,…

Продължава...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ИСУН2020 И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРЕЗ 2016

Днес, 17 юни 2016 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик приключи серията от информационни срещи по общините в областта. В периода от 1 до 17 юни 2016 г., екипът…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.