wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

Стотици избраха да отбележат 9 май с ОИЦ – Пазарджик

В Деня на Европа – 9 май 2016 г. (понеделник) от 10.00 до 15:00 ч. на площад „Константин Величков“ в град Пазарджик Областен информационен център – Пазарджик организира изложение на…

Продължава...

„ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД Е ПЪРВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЪОБРАЗИЛО СЕ С НОВИТЕ ПРАВИЛА ПО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 2014-2020 В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ

На 20 април 2016 г. екипът на Областен информационен център – Пазарджик се включи в пресконференция организирана от „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД – гр. Пазарджик, която е част от дейностите по проект…

Продължава...

ОИЦ – Пазарджик взе участие в Обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие

На 19 април 2016 г. екипът на ОИЦ – Пазарджик взе участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект финансиран по подмярка…

Продължава...

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС ВЪВ ВРЪЗКА ОПРОСТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПРОГРАМИТЕ НА ЕС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

Във връзка с националната кампания "Успешни ЗАЕДНО", която се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра и проучване мнението на местния бизнес относно опростяване на достъпа до програмите на ЕС…

Продължава...

Национална кампания „Успешни ЗАЕДНО“

На 22 март 2016 г. /вторник/ в офиса на Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик се проведе пресконференция, с която бе даден старт по Национална кампания „Успешни ЗАЕДНО“, която се…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.