wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

 На 12 и 22 май 2015 г. екипът на Областен информационен център - Пазарджик организира информационни срещи с ученици от Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев" гр. Пещера и…

Продължава...

ОИЦ-Пазарджик закри кампанията „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

 В Деня на Европа - 9 май 2015 г. (събота) от 11.00 ч. на площад „Константин Величков" в град Пазарджик Областен информационен център - Пазарджик закри събитията в Пазарджишка област…

Продължава...

Стартира втора фаза от Национална кампания „Да създадем заедно България 2020“

 От 23 април 2015 г. стартира фаза II от Национална кампания „Да създадем заедно България 2020" в Пазарджишка област.  Целта на инициативата е да се представи на потенциалните бенефициенти анализ…

Продължава...

Стартира национална информационна кампания "Да създаваме заедно България 2020"

От 16 март 2015 г. започва националната информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, посветена на новите оперативни програми за периода…

Продължава...

Прилагане на правилата за информация и комуникация за периода 2014-2020 ще представя ОИЦ-Пазарджик

На 18 март 2015 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Пазарджик стартира серия от информационни срещи по общините в областта. Срещите с потенциални ползватели на европейско финансиране и заинтересовани граждани…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.