wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ СЕ ЗАПОЗНАХА ЧИТАЛИЩНИТЕ СЕКРЕТАРИ

На 10 март 2015 г. представители на почти всички читалища в община Панагюрище се запознаха с предстоящите възможности за европейско финансиране. В музикалната зала на читалище „Виделина 1865" - Панагюрище,…

Продължава...

Приключи ноемврийската серия от срещи за 2014 г. на ОИЦ – Пазарджик

  На 20 ноември 2014 г. завърши десетата серия от информационни срещи в общините от Пазарджишка област, организирани от Областен информационен център - Пазарджик. Единайсетте срещи в общините събраха заинтересовани…

Продължава...

С МНОГО ЕМОЦИИ И НАГРАДИ ЗАВЪРШИ СПОРТНАТА ИНИЦИАТИВА КРОС „ЗЛАТНА ЕСЕН 2014“

  На 17 октомври 2014 г. от 13:30 ч., в Парк остров „Свобода" Областен информационен център - Пазарджик с подкрепата на Община Пазарджик организира Областен лекоатлетически крос „Златна есен 2014"…

Продължава...

Предизвикателства и трудности при управлението на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“

На 26 юни 2014 г. в гр. Пазарджик общинските екипи от областите Пазарджик, Пловдив и Хасково, които управляват проекти по процедура „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2:…

Продължава...

ОИЦ – Пазарджик отличи победителя от регионалния кръг в конкурсa „Да създаваме заедно европейски проекти“

Областен информационен център (ОИЦ) - Пазарджик, заедно с мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, организира национален конкурс за младежки проект под…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.