wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

С ПРОЕКТ ПО ОПИК "ЕЛХИМ-ИСКРА" АД УВЕЛИЧАВА ПРОИЗВОДСТВОТО СИ С 40% ГОДИШНО

На 26 септември 2018 г. от 11:00 часа, ОИЦ – Пазарджик присъства на информационен ден за представяне на дейностите по проект: „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на…

Продължава...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК С АКТИВНО УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ ЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА

На 9 май обединена Европа отбеляза своя празник, посветен на мира и единството, и ознаменуващ първата стъпка към създаването на Европейския съюз. Всяка година Областен информационен център – Пазарджик се…

Продължава...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРИКЛЮЧИ СЕРИЯТА ОТ СЪБИТИЯ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

На 30 март 2018 г. от 10:30 часа в зала „Архитектурен съвет“, Община Пазарджик се проведе заключителното събитие на серията от информационни срещи в Пазарджишка област на тема „Предприемачи в…

Продължава...

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДПИСА ОИЦ – ПАЗАРДЖИК И ПГ „ИВАН АКСАКОВ“

На 12 март 2018 г. Областният информационен център – Пазарджик и Профилирана гимназия „Иван Аксаков“ подписаха договор за сътрудничество и съвместна дейност. Документът официално поставя началото на сътрудничество, което на…

Продължава...

Младежи се учиха на предприемачество в Пазарджик

На 18 ноември 2017 г. в Грдад хотел „Хебър“ се проведе Ден на младежкото предприемачество.  В рамките на събитието за стимулиране на предприемаческата активност, хора до 29-годишна възраст,  се срещнаха с…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.