wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

Началото на нова серия от информационни срещи обяви на пресконференция ОИЦ - Пазарджик

Стартът на седмата поред серия от информационни срещи в общините от област Пазарджик обяви на пресконференция днес управителят на ОИЦ - Пазарджик Радослав Пешалов. Темите на единайсетте срещи, които екипът…

Продължава...

Поредният спортен триумф на ОИЦ - Пазарджик

С поредна победа се окичи участието на екипа на ОИЦ - Пазарджик в есенния лекоатлетически крос в рамките на XVIII спортни работнически прояви „Спортна есен 2013 г". Като част от…

Продължава...

Повече от 230 участници събраха инфосрещите на ОИЦ - Пазарджик

При традиционния силен интерес премина поредната серия от информационни срещи, които ОИЦ - Пазарджик организира в единайсетте общини от Пазарджишка област. Днес, 30 септември в Пазарджик се проведе и последния…

Продължава...

Кръгла маса по инициативата "Научени уроци" проведе ОИЦ - Пазарджик

Частична децентрализация на администрирането на оперативните програми, намаляване на процента на собственото финансово участие на неправителствени организации в проекти от обществена полза и промяна в Закона за обществените поръчки, така…

Продължава...

ОИЦ - Пазарджик стартира поредица от инициативи

Областен информационен център - Пазарджик стартира поредица от инициативи през месец септември - това обяви на пресконференция днес управителят Радослав Пешалов. Новата, трета за тази година, серия от срещи в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.