wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

Българската стопанска камара поде информационна кампания, насочена към малките и средни фирми

От офиса на Областен информационен център - Пазарджик започна информационна кампания в подкрепа на българските малки и средни предприятия. На 30 август в центъра се събраха представители на бизнеса и…

Продължава...

Интересът към проекта за енергийно обновяване на домовете не стихва

Интересът към проект „Енергийно обновяване на българските домове", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие", не стихва, сочат данни от регистъра на посещенията в ОИЦ - Пазарджик. За първите седем месеца…

Продължава...

Клуб "Процент и половина" беше в ОИЦ - Пазарджик

Единайсетокласници от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик, заедно с учителката си по математика и информатика Румяна Ангелова посетиха днес Областния информационен център. Младите хора се запознаха с…

Продължава...

Пазарджишка област - феномен в приемната грижа

Феномен в приемната грижа - така определи Пазарджишка област Милен Гечовски, ръководител на проект „И аз имам семейство", който беше лектор на информационна среща, посветена на приемната грижа, децата с…

Продължава...

ОИЦ - Пазарджик финализира петата серия от информационни срещи

Общо 251 участници събра темата за подбора и оценката на проектни предложения и последните варианти на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси" и „Наука и образование за интелигентен растеж" за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.