wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

Как се случват подборът и оценката на проекти презентира ОИЦ - Пазарджик

Пета подред и втора за годината серия от информационни срещи в общините на Пазарджишка област започна днес Областен информационен център - Пазарджик. Новите единайсет срещи с потенциални ползватели на европейско…

Продължава...

Спортни победи завоюва екипът на ОИЦ - Пазарджик

В синхрон с европейските ценности и стремежа за здравословен начин на живот, екипът на Областен информационен център - Пазарджик се включи дейно в XVI-ите общински спортни работнически игри „Христо Ботев"…

Продължава...

Заявленията за интерес и подкрепа по проекта за енергийно обновяване на домовете станаха четири

Собствениците на още една жилищна сграда в град Пазарджик заявиха желание да се възползват от безвъзмездната финансова помощ по проекта за енергийно обновяване на българските домове. Заявлението за интерес и…

Продължава...

Заради силния интерес на пазарджиклии, ОИЦ – Пазарджик организира информационна среща

Във връзка със засиления интерес от страна на граждани, на 18 април 2013 г. (четвъртък) Областен информационен център - Пазарджик организира информационна среща по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските…

Продължава...

ОИЦ - Пазарджик представи етапите в подготовката на проекти

„Разработване на проектни предложения" бе темата на информационна среща, която Областен информационен център (ОИЦ) - Пазарджик организира днес. В офиса на центъра дойдоха 23-ма представители на Неправителствена организация, работеща в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.