wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 94

"Най-младият" ОИЦ в страната се включи в кампанията, посветена на новия програмен период

ОИЦ - Пазарджик проведе информационна среща, която събра над 100 участници от петте области от Южен централен район за планиране - Пазарджик, Пловдив, Хасково, Смолян и Кърджали. Събитието е част…

Продължава...

НАРАСТВАЩ ИНТЕРЕС БЕЛЕЖАТ ИНИЦИАТИВИТЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПАЗАРДЖИК

Днес, 19 март 2013 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Пазарджик завърши първата за годината и четвърта поред серия от информационни срещи, организирани в общините от Пазарджишка област. Заключителното информационно…

Продължава...

ОИЦ – Пазарджик представя как се разработват проектни предложения

На 1 март 2013 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Пазарджик започна нов цикъл от информационни срещи в общините на Пазарджишка област. Първата среща се проведе в Заседателна зала в…

Продължава...

ОИЦ – Пазарджик представи дейността си пред ученици от ПФИМ – Пазарджик

На 20.02.2013 г. (сряда) управителят на ОИЦ - Пазарджик Радослав Пешалов се срещна с единайсетокласници от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик. Пред повече от 75 присъстващи в…

Продължава...

Реналдо Мендметс посети Пазарджик и Панагюрище

На 9 февруари 2013 г. управителят на Областен информационен център - Пазарджик Радослав Пешалов взе участие в работно посещение в Панагюрище и Пазарджик на Реналдо Мендметс, началник на отдел "България"…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.