wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на ОИЦ – Перник отбеляза четвъртата годишнина от функционирането си с торта и шампанско на среща с представителите на регионални печатни и електронни медии.

От 2011 година до днес екипът е провел 99 информационни срещи в общинските центрове с повече от 3400 участника; 2 изнесени семинара с представители на общинските администрации и работодатели; повече от 1500 са потърсилите информация в офиса; десетки работни срещи с целеви групи; 22 срещи с медиите с повече от 660 публикации.

ОИЦ – Перник се е включил 10 национални инициативи на мрежата от 28-те информационни центрове. От тях се отличават резултатите на Конкурса за лого и слоган на програмен период 2014 – 2020, който визуализира европейските структурни и инвестиционни фондове и Инициативата „Научени уроци“, която доведе до създаването на ИСУН 2020, чрез който електронно ще се подават и отчитат всички проекти на бенефициенти по оперативните програми.

Инициативата „Да създадем заедно България 2020 г.“ получи международно отличие в конкурса за публична комуникация в рамките на шестото издание на европейския форум EuroPcom, което се проведе в Брюксел през октомври 2015 г. Екипът на ОИЦ - Перник, като част от мрежата, допринесе за осъществяването и популяризирането на кампанията и нареди България сред финалистите от общо 29 кандидатури от 17 държави.

Управителят на Инфоцентъра – Ирена Георгиева, благодари на журналистите за коректното отразяване на дейността на офиса и си пожела и занапред да се запазят партньорските взаимоотношения. „Заедно с Вас успяваме да информираме своевременно по актуални теми по отношение на европейските фондове всички заинтересовани лица.“

Ръководителят на проект „Създаване и функциониране на областен информационен център – Перник“ – инж. Иван Искренов, благодари за подкрепата на Община Перник и на евроекспертите за добре свършената работа и допълни: „ОИЦ – Перник пише история, защото през тези години се наложи като марка за качество и достоверен източник на информация.“.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.