wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Перник проведе среща, по повод предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. Събитието събра представители на общините, областна управа, регионални институции, електронни и печатни медии.

Управителят на ОИЦ – Перник – инж. Ирена Георгиева, представи основните аспекти на Председателството, което ще поеме страната ни на 01 януари 2018 г. Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип от всяка държава-членка за срок от шест месеца. За по-добрата приемственост и последователност в работата на Съвета е създадено така нареченото „трио“, в което участват по три държави, които изготвят и изпълняват 18-месечна програма. В периода юли 2017 г. – декември 2018 г. страната ни ще си партнира с Естония и Австрия.  

„Това Председателство на Съвета е не само превилегия, но е огромна отговорност и предизвикателство към нашата държава. Подготовката на различните компоненти като управление, визия, планиране на събитията, логистиката и др. вече е започнала. На 1 януари 2018 г. ние трябва напълно да сме готови, за да можем да защитим мястото на България в голямото европейско семейство“, сподели инж. Иван Искренов – ръководител на проекта „Функциониране на Областен информационен център – Перник.

 

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.