wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На проведена днес пресконференция, екипът на Областен информационен център – Перник, даде старт на национална инициатива, под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“. В срещата участваха представители на регионални медии, Бюро по труда - Перник, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и социалното предприятие „Флор“.

Инж. Ирена Георгиева – управител на ОИЦ – Перник обяви параметрите на инициативата, която ще се проведе в периода 10 март – 20 май 2017 в национален мащаб. С нея ще се цели отбелязването на три значими годишнини – 60 години Европейски социален фонд, 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз и 6 години от цялостното функциониране на мрежата от областни информационни центрове.

Инфоцентърът предвижда офиси на открито на територията на общинските центрове от областта, на които заинтересовани лица ще могат да получат информация относно ЕСИФ.

На 25 април, през далечната 2005 г., на тържествена церемония в Люксембург, България и Румъния подписват Договори за присъединяване към Европейския съюз. Имено тази дата е избрал екипът на ОИЦ – Перник за отбелязване на 10 годишнината от членството на страната ни. Предвидено е събитие, което ще премине във формат „На гости в ОИЦ – Перник“, на което ще бъдат поканени представители на общинските и областната администрации, бенефициенти, НПО, медиите, младежки европейски клубве и др.

В навечерието на Деня на Европа в областния град ще бъде организиран концерт-хепанинг за отбелязване на 60-тата годишнина на Европейския социален фонд.

Наситената програма на инициативата „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ ще бъде съпровождана и от паралелни събития. В периода 25 април – 08 май,  чрез страницата на ОИЦ – Перник във фейсбук, ще бъде проведен онлайн конкурс, който ще премине под надслов „Най-значим европейски проект от Област Перник 2007-2017“. През месец май ще бъдат организирани дни на отворени врати по проекти, изпълнени с финансовата подкрепа на ЕСИФ. Екипът на Инфоцентъра предвижда и подбор на два приключени проекта, които ще представят област Перник в специално издание във формат „истински истории“.

Финалът на мащабната кампания ще бъде поставен на 20 май 2017 г. в гр. Габрово.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.