Печат на тази страница

В Дворец на културата – гр. Перник се проведе граждански диалог на тема: „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. Събитието, което бе част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, бе организирано от екипа на Областен информационен център - Перник.

Форума откри инж. Ирена Георгиева – Управител на ОИЦ – Перник, която приветства участниците и подчерта необходимостта от граждански диалог и гражданска активност при определяне приоритетите на следващия програмен период. Приветствие отправи и Началник отдел „Европейски и национални оперативни програми“ към Община Перник – инж. Иван Искренов, който е и ръководител на Проекта за изграждане и функциониране на ОИЦ–Перник, отворил врати през 2011 год.

С видеопослание еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел поздрави участниците в гражданския диалог. „Крайната цел на Кохезионната политика е да насърчи икономическото сближаване на държавите-членки, като в същото време се стреми към подкрепа за вътрешно развитие. Истински вярвам, че работейки заедно ще направим така, че да отговорим на предизвикателствата.“, подчерта г-жа Габриел и пожела на участниците ползотворен дебат.

Евродепутатът Владимир Уручев представи перспективите пред Кохезионната политика в програмен период 2021 – 2027 г. Политиката за икономическо, социално и териториално сближаване, с основна цел намаляване различията между отделните региони, ще бъде подпомогната чрез Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и чрез други финансови инструменти. Една трета от бюджета на Европейския съюз за следващия програмния период е насочена към Кохезионната политика. Приоритети в Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. са единен пазар, иновации и цифрова икономика; сближаване и ценности; природни ресурси и околна среда; миграция и управление на границите; сигурност и отбрана; съседните региони и светът; европейска публична администрация; и ниструмени извън таваните на МФР като: резерв за спешна помощ, Фонд „Солидарност“, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, инструменти за гъвкавост и Европейска функция за стабилизиране на инвестициите.

В гражданския дебат взеха участие Областният управител, градоначалници, представители на общински администрации, Търговско промишлената палата - Перник, представители на бизнеса, институции, европейски клубове, учредени към гимназии от областния град, образователни институции, неправителствени организации, медии и граждани.

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.