wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център - Перник, съвместно с община Перник организира празничен концерт за честването на Деня на Европа - 9 май. Събитието стартира с химна на Европейския съюз - Одата на радостта. Приветствено слово към всички присъединили се към празника перничани и гости на областния град отправи заместник кмета на Община Перник с ресор „Образование и култура" - Румяна Гьорева. Тя припомни датата 9-ти май през далечната 1950 г., на която тогавашния френски министър на външните работи Робер Шуман призовава големите европейски държави да положат началото на създаването на наднационална федерация на стария континент. С днешна дата в обединена Европа членуват 28 страни, а България се присъединява през януари 2007 г. Областният информационен център в Перник, създаден и функциониращ по проект на Община Перник, е част от мрежата от 28 информационни центрове в страната ни, който популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз. В съботния ден пред Двореца на културата пяха популярни пернишки изпълнители като финалистката от „Гласът на България" - Николета Станойкова и Александра Александрова. За доброто настроение се погрижиха и добре познатите на перничани хип-хопъри от формация „Da Clique". Млади европейци от миньорския град се включиха в надпревара по редене на пъзели, които визуализираха обекти, реновирани с помощта на европейските фондове. Събитието бе част от националната инициатива „Да създадем заедно България 2020 г.", която стартира на 16 март т.г. В продължение на два месеца екипът на ОИЦ - Перник организира изнесени щандове в общинските центрове от региона, на които гражданите от пернишко имаха възможност да получат информация, свързана със структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. По време на инициативата бе проведено и допитване сред широката общественост как и в кои сфери да бъде концентрирано европейското финансиране. Приоритетно гражданите от областта искат инвестиции в рехабилитиране на пътната мрежа и създаване на нови работни места. Управителката на ОИЦ - Перник, Елена Цолова обобщи получените данни от анкетното проучване. Бяха изтеглени и 10 печеливши от повече от 300 участници в допитването. Тяхното награждаване ще се състои на допълнително събитие в офиса на Инфоцентъра. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.