wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 192

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК ОТЧЕТЕ ПРЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНУВАНИТЕ ИНДИКАТОРИ

Екипът на Областният информационен център - Перник е преизпълнил индикаторите за посещаемост, заложени в Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Перник". Това стана ясно на информационна среща за проактивна работа с медиите, на която присъстваха представители на печатни и електронни издания, Областна и Общинска администрации. Първоначално Проектът със срок на изпълнение 36 месеца, считано от 12 юли 2011 г., стартира със строително-монтажни работи на помещението. Следва подбор на екип и отваряне на вратите на Центъра на 1 декември 2011 г. Първата информационна среща, от общо 90 планувани такива, се провежда в навечерието на Деня на Европа през 2012 г. в областния град. Следват 12 цикъла от регулярни информационни срещи на различни теми в шестте общини на областта. Общо регистрираните участници в инфосрещите са близо 2000. Евроекспертите от Инфоцентъра, извън плануваните информационни дни, провеждат десетки работни срещи с различни целеви групи - представители на бизнеса, на читалищата, на учителската гилдия, на домоуправители от гр. Перник, и др. Центърът е и домакин на пилотната среща на Проект „Подккрепа", който се грижи за динституционализацията на децата. ОИЦ - Перник, като част от мрежта от 28 информацинни центрове в страната, се включва в 5 общи инициативи - Конкурс за детска рисунка „Как искам ЕС да промени моя град"; „Научени уроци", насочена към бенефициенти по оператините програми; „Първите 7 години на България в ЕС"; „Какво е Споразумението за партньорство?"; Национален конкурс за лого и слоган на еврофондовете; Конкурс за младежки проект „Да създдаваме ЗАЕДНО европейски проекти". На принципа за равен достъп до информация, свързана със структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз, са били обслужени близо 800 посетители, като заложените индикатори по Проека са били 600. „ОИЦ - Перник е един от най-успешните и най-активни в страната - обяви ръководителя на Проекта инж. Иван Искренов. - Неговата дейност бе предвидено да приключи на 12 юли т. г. Екипът на Центъра доказа своята компетентност и полезност, предоставяйки актуална информация за еврофондовете, поради което ще продължи своята дейност в същия формат и през следващата една година.". Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0003 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77e-mail: oic.pernik@eufunds.bg Дата: 11.07.2014 г.

Продължава...

ПЕРНИЧАНКАТА КРИСТИАНА МЕТОДИЕВА Е ПОБЕДИТЕЛ В МЛАДЕЖКИЯ КОНКУРС „ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“

18-годишната възпитаничката на Професионалната гимназия по икономика в гр. Перник Кристиана Методиева взе приза в регионалното ниво на Конкурса за младежки проект „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Инициативата се осъществява…

Продължава...

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРИЯ ДО 2020 Г.

Областен информационен център - Перник проведе информационна среща, посветена на Споразумението за партньорство. Форумът е част от поредица информационни събития за популяризиране на основния документ, който страната ни предстои да…

Продължава...

В ОБЩИНА ЗЕМЕН ОЧАКВАТ С НЕТЪРПЕНИЕ СТАРТА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

На 10 юни 2014 г. в гр. Земен бе проведена информационна среща, организирана от Областен информационен център - Перник. С тази среща бе завършен 12 цикъл от информационни събития на…

Продължава...

7,4 МЛР. ЕВРО ЗА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Общата сума, с която ще разполага България през новия програмен период 2014 - 2020 г. по седемте оперативни програми е 7.422 млрд. евро. Това стана ясно на информационна среща в…

Продължава...

ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ СА НА ФИНАЛНАТА ПРАВА – ОЧАКВАТ ОДОБРЕНИЕ ОТ БРЮКСЕЛ

В края на май 2014 г. Министерски съвет е одобрил проектите на седемте оперативни програми, чрез които България ще управлява 7,422 млрд. евро по линия на Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.