wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С пресконференция за плевенските регионални и местни, печатни и електронни медии ОИЦ – Плевен стартира цикъл информационни събития в областта. Събитията са част от Националната информационна кампания под надслов „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“, която се провежда от Мрежата от 28 информационни центрове в партньорство с Български червен кръст.

Кампанията е насочена към доброволците на Български червен кръст, Неправителствените организации, работещи в подкрепа на уязвимите лица и представителите на уязвимите групи.  

По Оперативна програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, доброволците на БЧК ще предоставят продукти и храни на най-бедните. Отчетена е необходимост крайните ползватели на услугите, финансирани от тази програма, както и представители на уязвимите групи, да бъдат запознати с възможностите, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

В рамките на кампанията ОИЦ – Плевен ще проведе информационни срещи в различни общини от областта с доброволците на Български червен кръст, Неправителствените организации, работещи в подкрепа на уязвимите лица и представителите на уязвимите групи. Срещите  са организирани с помощта на Български червен кръст, общинските администрации и читалищата в общинските центрове. На тях участниците ще получат обширна информация и материали за възможностите, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за уязвимите групи граждани.

 
ОИЦ ОБЩИНА ДАТА МЯСТО НАЧАЛЕН ЧАС ФОРМАТ НА СЪБИТИЕТО
1 Плевен Кнежа 17.10.2015 НЧ "Борба 1892" 11:00 Информационен ден
2 Плевен Плевен 18.10.2015 ОИЦ Плевен 13:00 Информационен ден
3 Плевен Белене 19.10.2015 Зала на община 12:30 Информационен ден
4 Плевен Червен бряг 20.10.2015 НЧ "Н.Й.Вапцаров 1908" 11:00 Информационен ден
5 Плевен Долни Дъбник 20.10.2015 НЧ "Илия Бешков" 14:00 Информационен ден
6 Плевен Никопол 23.10.2015 НЧ "Напредък 1871" 11:00 Информационен ден
7 Плевен Левски 23.10.2015 Зала на община 13:00 Информационен ден
8 Плевен Гулянци 24.10.2015 Зала на община 12:30 Информационен ден

 

ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Областен информационен център – Плевен

Ул.Дойран № 81 А

Тел./факс064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.