wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Тридневен фестивал за промотиране на оперативните програми с богата музикално-развлекателна програма организира Областният информационен център в Плевен от 30 май до 01 юни 2017 на площад „Възраждане“

От 30 май до 01 юни 2017 г. в Плевен се състоя тридневен фестивал под наслов „ЕВРОФОНДОВЕТЕ – ПЪТ КЪМ УСПЕХА 2017“ за промотиране на оперативните програми пред широката общественост. Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) излезе три последователни вечери със своите информационни щандове на площад „Възраждане“, за да е по-достъпен за всички, проявяващи интерес, към изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), към отворените и предстоящи процедури, към проектите с европейско финансиране, осъществявани на територията на областта.

Информационното събитие беше съпроводено от богата музикално-развлекателна програма за малки и големи. На сцената, закупена от Община Плевен в рамките на проект BG161PО002-3.3.02-00023-C0001 „Изграждане на Областен информационен център“, финансиран от ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, се изявиха Хип-хоп училище ''Плевен'', Салса клуб Street Salseros, Trifonov Dance Academy, Танцова формация "Дъга", Балетно-театрална школа „Спирит“, фокусникът Архи. На 31 май за почитателите на рока бе поканена група „По-Рок“, а на 01 юни съвместно с Община Плевен бе организиран концертът „Децата на Плевен пеят и танцуват“. Малките изпълнители от детските градини „Слънце“, „Щастливо детство“ и „Щурче“, от Центровете за настаняване от семеен тип поздравиха всички по случай Международния ден на детето. Разнообразие внесоха специалната анимация за деца, различни състезателни игри и викторини. Най-активните участници получиха много награди, информационни и промоционални материали. Лъчезарните усмивки и слънчевото настроение съпътстваха и през трите дни информационното събитие на Областния информационен център в Плевен.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

https://bg-bg.facebook.com/Областен-информационен-център-Плевен-821197714651928/;

https://twitter.com/OIC_Pleven

Областен информационен център – Плевен
ул. „Дойран“ № 81А
Тел. 064/800 614

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.