wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   С водосвет и символична първа копка започнаха строителните работи по канализацията и съпътстващата водопроводна мрежа в село Буковлък, община Плевен. Обектът „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа в с. Буковлък, община Плевен (етап I)” е част от мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ с договор № Д-34-5/18.01.2017 г. За изпълнението на водния цикъл са предвидени 87 911 636,37 млн. лв. безвъзмездната финансова помощ, а общата стойност на проекта възлиза на 117 150 300,52 лв.

   На церемонията на входа на селото на 11 септември 2018 г. присъстваха областният управител Мирослав Петров, кметовете на Плевен и Долна Митрополия Георг Спартански и Поля Цоновска, кметът на Буковлък Росен Русанов, директорът на РДПБЗН - Плевен комисар Станислав Атанасов, строителните работници и експерти, ангажирани с изпълнението на проекта. Екипът на Областния информационен център в Плевен също бе поканен на събитието.

   След водосвета, отслужен от плевенски свещеник, кметът Георг Спартански поднесе своя поздрав за началото на строителните работи, като подчерта, че проектът за водния цикъл на Плевен и Долна Митрополия, обхващащ и селата Ясен и Буковлък, е един от четирите приоритетни държавни проекти.

   Планираните дейности в Буковлък обхващат рехабилитация на главни водопроводни клонове с обща дължина 3 478 м., изграждане на 229 м. нова второстепенна водопроводна мрежа и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7 409 м., включително и водопроводни отклонения към мрежите, изграждане на 2 774 м. битова канализация с главни канализационни клонове и 7 632 м. второстепенни канализационни клонове, включително и сградни канализационни отклонения.

   Избран е и изпълнителят на пречиствателната станция, където ще се отвеждат и преработват отпадните води на 130 000 жители от двете общини, стана ясно още от думите на Георг Спартански.

   На 25 септември 2018 се очаква и първата копка по изграждането на канализация и по рехабилитацията на водопровода в село Ясен.

   За повече информация:

   Николета Минчева
   Експерт „Комуникация и информация“

   Областен информационен център – Плевен
   ул. „Дойран“ № 81А, тел. 064/800 614
   oic.pleven at eufunds.bg

   Следете информацията и на
   https://bg-bg.facebook.com/Областен-информационен-център-Плевен-821197714651928/;

   https://twitter.com/OIC_Pleven 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.