wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Тридневен фестивал с богата програма за представяне на европейските фондове организира Областният информационен център в Плевен на площад „Възраждане“

   От 10 до 12 октомври 2018 г., на площад „Възраждане“ в Плевен, от 15 часа, ще се проведе тридневен фестивал под наслов „ЕВРОФОНДОВЕТЕ – ПЪТ КЪМ УСПЕХА 2018“ за представяне на оперативните програми пред широката общественост. Три следобеда, на информационни щандове на открито, експертите от Областния информационен център (ОИЦ) в Плевен ще говорят за изпълнението на програмите, съфинансирани от европейските фондове, за отворените за кандидатстване и за предстоящите процедури за бизнеса и публичния сектор, както и за изпълняваните на територията на областта проекти.

   Традиция е вече фестивалът да носи много настроение на плевенчани. Подаръкът тази година към всички посетители е шоу програмата на CHRISSY ALEX - Кристиана Петкова и ONYX DJ – Красимир Савев, която са подготвили заедно с хип-хоп училище „Плевен“ и танцьорите от Trifonov Dance Academy. Хип-хоп и латино ритми ще насърчават любознателните гости на събитието да участват активно в блиц- викторините за Европа и Европейския съюз.

   Много награди, информационни и промоционални материали са предвидени за всички.

   За повече информация:

   Николета Минчева
   Експерт „Комуникация и информация“

   Областен информационен център – Плевен
   ул. „Дойран“ № 81А

   тел. 064/800 614
   e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.