wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   ОИЦ – Плевен организира спортна инициатива във всички общини в областта за популяризиране на обекти, получили подпомагане от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

   От 14 ноември 2018 започва спортната инициатива за популяризиране на възможностите, които предоставят еврофондовете в България. Събитието се организира от Областния информационен център и Община Плевен в сътрудничество с общините в областта.

   В продължение на седмица във всеки един общински център ще се проведе велопоход със състезателен характер. Стартът и финалът на определения маршрут са обекти създадени, преустроени или реновирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта е вниманието отново да се насочи към значимостта на финансовата подкрепа от Европа за местното развитие.

   На изнесените приемни на ОИЦ-Плевен участниците ще се запознаят с възможностите, които различните оперативни програми предоставят в момента, ще получат актуална информация и за други успешно приключени проекти на територията на област Плевен.

   В инициативата могат да се включат всички желаещи след предварителна регистрация в съответната община. Предвидени са много награди за най-активните.

   За повече информация:

   Николета Минчева
   Експерт „Комуникация и информация“

   Областен информационен център – Плевен
   ул. „Дойран“ № 81А
   тел. 064/800 614, e-mail: oic.pleven(at)eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.