wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 204

НОВО АТЕЛИЕ В ПЛЕВЕН С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Създадено с финансова подкрепа от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ателие за дизайн проведе на 17.10.2017 информационен ден за заинтересованите

Сред отзовалите се на поканата бяха и експертите от Областния информационен център (ОИЦ). Проектът „Внедряване на иновативна услуга за дизайн чрез реализация на комбинация от няколко вида персонализация на един и същи продукт, предоставяна чрез иновативно компютърно приложение“ на фирма „Симонас кардс“ е един от 32-та, които ще се реализират в област Плевен с безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

987 118 лв. ще получи фирмата, за да подготви и предложи на пазара нова услуга – собствена разработка. Идеята е свързана с обединяването на няколко вида идентификации на карти и други персонализирани продукти. Участници в големи събития биха могли например да се идентифицират с чашата си за кафе, обясни по-достъпно управителката Симона Сребранова. 423 050 лв. собствено финансиране ще подсигури предприятието, което откри своя първи обект в Плевен. Така общата стойност на инвестицията възлиза на 1 410 168 лв. Необходимите машини и устройства вече са закупени, разработва се специализираният софтуер.

Демонстрирана беше работата на въведения вече в експлоатация японски принтер, позволяващ паралелен печат върху всякакви предмети и енкодиране на имплантирани в тях чипове. От възможностите биха могли да се възползват и частни клиенти, желаещи да променят или освежат интериора си, тъй като машината позволява принтиране върху всякакъв материал с дебелина до 5 см и размери 130Х260 см.

В ателието в Плевен ще работят двама специалисти.

Сред гостите на събитието бяха и дългогодишни партньори и клиенти от Белгия, които поздравиха ръководството за последователността в преследването на бизнес целите. Те с интерес се запознаха и със задачите на Областния информационен център в Плевен като част от Мрежата от 28 информационни центъра за европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Експертите от ОИЦ – Плевен ще очакват и в бъдеще новини за напредъка по проекта, който трябва да приключи на 20 юли 2018 г.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен

ул. „Дойран“ № 81А

Тел. 064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Експерти от Областния информационен център в Плевен се срещнаха с представители на регионалните медии, за да информират за изпълнението на европейски проекти в областта 214 са проектите в област Плевен…

Продължава...

ЕВРОСРЕДСТВА ЗА ЕДИНСТВЕНА ПО РОДА СИ В БЪЛГАРИЯ СИСТЕМА ЗА ДИРЕКТНО ЛАЗЕРНО ГРАВИРАНЕ В ПЛЕВЕН

Експерти от Областния информационен център в Плевен посетиха новосъздаден стопански обект в града, подпомогнат финансово от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Експерти от Областния информационен център в Плевен посетиха новосъздаден стопански…

Продължава...

ЕВРОФОНДОВЕТЕ – ПЪТ КЪМ УСПЕХА 2017

Тридневен фестивал за промотиране на оперативните програми с богата музикално-развлекателна програма организира Областният информационен център в Плевен от 30 май до 01 юни 2017 на площад „Възраждане“ От 30 май…

Продължава...

#EUinMyRegion – Ден на отворените врати на тема „Дистанционното обучение – предизвикателства и възможности“

Експерти от различни професионални направления и ръководители от сферата на образованието и обучението с интерес се включиха в дискусията за възможностите и предизвикателствата, пред които се изправят организациите, решили да…

Продължава...

#EUinMyRegion – Европа в моя регион: Седем флагчета от област Плевен на картата на Европа

Гиген, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа, Чомаковци и Плевен обозначени на картата на „Европа в моя регион“ Със седем инициативи, организирани от Областния информационен център (ОИЦ) в различни населени места,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.