wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 204

Европа в моя регион - Плевен 2017

С поредица инициативи Областният информационен център в Плевен ще насочи вниманието на гражданите към реалните резултати от реализацията на проекти с европейски средства. Така област Плевен се присъединява към националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, посветена на 60 години от създаването на Европейския социален фонд и 10 години от приемането на България в ЕС.

С пресконференция в Плевен, широка кампания за начина на кандидатстване и открити приемни в Гулянци, Искър, Долни Дъбник, Долна Митрополия и Кнежа през март и април стартираха дейностите за привличане на вниманието на заинтересованите и на по-широката общественост.

Акцентът през месец май (03 до 20 май 2017) са Дните на отворени врати като част от общоевропейската кампания „Европа в моя регион 2017“. Основното събитие ще се състои на 03 май от 10.00-14.00 часа, на площад „Възраждане“, обновен по проект BG161PO001/1.4-09/2012/033-06 „Обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен“: Изложение и концерт ще представят над 20 проекта, съфинансирани от ЕСФ и ЕФРР, и ще дадат възможност на участници в проекти да покажат резултатите и придобитите благодарение на финансовата подкрепа от ЕС умения. А от 19.00 ч. ОИЦ – Плевен ще отпразнува с плевенчани шестия рожден ден на Мрежата от информационни центрове за ЕСИФ в България. Любими изпълнители са подготвили музикален поздрав за всички.

Дните на отворени врати продължават в периода 15-20 май с организирани посещения във фирми в Плевен, ползвали финансова подкрепа от ЕСИФ.

Десетата годишнина от влизането на България в ЕС ще бъде отбелязана на 25 април с открит щанд на площад „Възраждане“ в Плевен. Посетителите ще могат да се информират за предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС и за актуални възможности за финансиране.

 

#Europe in my region – Pleven 2017: results-oriented celebration

Through its broad range of public initiatives, the District Information Point in Pleven will draw the attention of citizens to projects co-funded by ESF and ERDF. In this way Region of Pleven will join in the National campaign “Together for Europe” to mark three significant occasions: the 60 anniversary of the Rome treaties and the European Social Fund, the 10 anniversary of the Bulgarian membership in the Union and the 6 anniversary of the Network of 28 information points for ESIF in Bulgaria.

With press conference in Pleven on 10 March followed by large campaign about how to apply for European funds and by outdoor information stands in March and April in Gulyantsi, Iskar, Dolni Dabnik, Dolna Mitropolia and Knezha, the activities have been started.

Open days , as a part of a European Union-wide campaign Europe in My Region 2017, will be central in May. The major event will take place on 3 May from 10.00 to 14.00 in Vazrazhdane Square, which is renewed under the BG161PO001/1.4-09/2012/033-06 project of Pleven Municipality. Exhibition and concert will present more than 20 projects, co-funded by ESF and ERDF and will give an opportunity to project participants to show the outcomes and developed skills thanks to the EU financial support. At 19:00 the District Information Point in Pleven will celebrate the 6th birthday of the Network of information points for ESIF in Bulgaria. Favourite artists are prepared musical greeting to everyone.

The Open EU project days continue during the period 15-20 May with organized visits in companies in Pleven, which have successfully implemented projects with European funding.

On 25 April, an outdoor information stand in Vazrazhdane Square in Pleven will mark the 10th anniversary of Bulgaria´s EU membership. The visitors will take advantage of the opportunity to receive information on the upcoming Bulgarian Presidency of the Council of the EU, and about actual opportunities under the EU Operational Programmes.

Продължава...

СТАРТ НА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Областният информационен център – Плевен обяви началото на съвместната национална инициатива „Заедно за Европа“ На пресконференция днес, 10 март 2017 г., екипът на Областния информационен център (ОИЦ) обяви официално началото…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА „ВАШАТА ЕВРОПА – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Областният информационен център – Плевен на гости на заключителното събитие на организираната от Народно читалище “Неофит Рилски-1872”, гр. Тръстеник, Европейска инициатива „Вашата Европа – въпроси и отговори“ По покана на…

Продължава...

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПРИОБЩАВАНЕТО НА УЯЗВИМИ ГРУПИ – ВЪВ ФОКУСА НА СРЕЩАТА В ПОРДИМ

В залата на Дневния център за възрастни с увреждания в гр. Пордим експертите от Областния информационен център – Плевен разговаряха с общинската администрация и представители на читалища за отворените процедури…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ ПЛЕВЕН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ИСКЪР

Екипът на ОИЦ – Плевен проведе информационна среща в гр. Искър, бяха представени отворените и предстоящи процедури по оперативните програми На 23 ноември екипът на Областния информационен център (ОИЦ) –…

Продължава...

ОИЦ ПЛЕВЕН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ОИЦ – Плевен проведе информационна среща в гр. Долна Митрополия за отворените и предстоящите процедури по оперативните програми На 16 ноември екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен организира…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.