wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 204

ОИЦ ПЛЕВЕН СТАРТИРА ВТОРИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦИКЪЛ ЗА 2016 Г. В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ОИЦ – Плевен проведе информационна среща в гр. Гулянци за отворените и предстоящите процедури по оперативните програми

На 1 ноември екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен организира първа за втория информационен цикъл за 2016 г. среща в община Гулянци, за да отговори на потребностите от актуална информация по оперативните програми.

Експертите Костадин Киров и Цветемира Къдрийска от ОИЦ представиха възможностите за получаване на финансова подкрепа по отворената в момента процедура „Социално предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, както и по Мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони. Те очертаха и спецификата на очакваните мерки процедури за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, както и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Предстоящото през 2017 г. отваряне на публичните мерки по Програмата за развитие на селските райони предизвика интереса на специалистите от общинската администрация.

Земеделските производители, представителите на бизнеса и местната администрация, взели участие в информационното събитие, се възползваха от възможността да получат на място отговори на въпросите си.

За повече информация:

Николета Минчева
Експерт „Комуникация и информация“

Областен информационен център – Плевен

ул. „Дойран“ № 81А

Тел. 064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

Продължава...

АКТУАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ РАЗИСКВАХА В ЧЕРВЕН БРЯГ

В Конферентната зала на Община Червен бряг експертите от Областния информационен център – Плевен разговаряха със заинтересованите по условията на отворените процедури и насочиха вниманието към предстоящите до края на…

Продължава...

ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИЯ С ЕВРОСРЕДСТВА В ПЛЕВЕН

На 16 август 2016 експерти от Областния информационен център в Плевен посетиха информационо събитие по проект „Подобряване на производствения капацитет на Булгед ООД“ На 16 август 2016 експертите от Областния…

Продължава...

АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ВЪВ ФОКУСА НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ – ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЮЛИ

През юли Областният информационен център – Плевен организира информационни събития в общините Пордим и Долна Митрополия На 6 юли експертите от Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен събраха в залата…

Продължава...

ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА НА ОИЦ – ПЛЕВЕН В ОБЛАСТТА

Областният информационен център организира срещи на 29 юни и 04 юли с потенциални бенефициенти и експерти от общините Белене и Левски Областният информационен център (ОИЦ) – Плевен проведе на 29…

Продължава...

ИНТЕРЕС КЪМ МАЛКИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА КНЕЖА

В Кнежа ОИЦ – Плевен проведе поредната си среща с потенциални бенефициенти от първия информационен цикъл за 2016 г. На 23 юни в залата на Община Кнежа се събраха представители…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.