wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 204

Успешно начало на „Успешни ЗАЕДНО“ в област Плевен

С пресконференция на 25 март Областният информационен център (ОИЦ) в Плевен даде официално старт на Националната кампания под надслов „Успешни ЗАЕДНО“ в областта. Наред с осъществяването на контакт и посещенията на място във фирми, реализирали успешно проект с финансовата помощ от ЕСИФ, ОИЦ – Плевен покани на 30 март 2016 г. представителите на малки и средни предприятия за участие в конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“, организирана съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/. Форумът беше открит от кмета на община Плевен Георг Спартански.

В първия панел Никола Стоянов, заместник-председател на ИАНМСП, представи подробно дейностите на Агенцията за насърчаване на българските фирми, новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори. Екипът на ОИЦ се спря на актуалните възможности за получаване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на оперативните програми „Иновации и конкурентноспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“, насочи вниманието на участниците към планирани в индикативните годишни програми мерки, които биха представлявали интерес за бизнеса, както и към новата оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“.

Подкрепата си за малкия и среден бизнес заявиха и представителите на банка ДСК чрез подходящи финансови инструменти, а „Майкрософт България“ представи програмата си „Модерният бизнес“.

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Директори на училища и детски градини, читалищни секретари, представители на общинската администрация и социалните служби, както и граждани от община Гулянци участваха в информационна среща организирана от ОИЦ – Плевен.…

Продължава...

ОИЦ- ПЛЕВЕН В КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“

Областен информационен център – Плевен проведе срещи в общините Никопол и Левски в рамките на  национална информационна кампания „Заедно за съпричастността“,  на мрежата от 28 информационни центъра и Българския червен…

Продължава...

ОИЦ- ПЛЕВЕН В КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“

Областен информационен център – Плевен проведе срещи с представители на уязвими групи и институции грижещи се за тях в общините Червен бряг и Долни Дъбник. Събитията са част от национална…

Продължава...

ОИЦ – ПЛЕВЕН В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ОИЦ – Плевен представи актуални процедури пред представители на общинската администрация, директори на учебни заведения и граждани наобщина Белене. Интерес предизвикаха двете отворени процедури по Оперативна програма „Наука и образование…

Продължава...

ДОБРОВОЛЦИ НА БЧК НА ОБУЧЕНИЕ В ОИЦ- ПЛЕВЕН

Днес, 18 ноември Областен информационен център – Плевен проведе втора поредна информационна среща от кампанията „Заедно за съпричастността“, насочена към уязвими социални групи. Събитието бе част от национална информационна кампания…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.