wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Четири отбора от ученици, възпитаници на Професионална гимназия „Петър Парчевич в гр. Раковски, мериха сили по време на първите приключенските игри, част от информационната кампания на ОИЦ-Пловдив „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“. За по-малко от 60 минути състезателите от отборите „Комета“, „Вихър“, „Ракета“ и „Стрела“ успяха да преминат през петте предизвикателства и да финишират успешно.

Сред задачите, с които участниците трябваше да се справят бяха – намиране на табели на реализирани европейски проекти, заснемане на весела снимка на отбора на фона на избран от тях отличителен знак за европейско финансиране, откриване на въпроси и маркиране на отговори, разкриване на скрити символи, пръснати на обособени  локации, преодоляване на въжени препятствия и стрелба с лък.

Победител в голямата надпревара стана отбор „Стрела“. На второ място се класира тимът на „Ракета“ и на трета позиция се нареди отбор „Вихър“. Учениците получиха награди и грамоти за участие.   

Основната цел на събитието в учебното заведение в гр. Раковски, е повишаване информираността на младите хора за Европейския съюз и финансираните от него проекти, постиженията на страната ни през десетте години членство.

На 1-ви декември 2017 год. (петък) ОИЦ ще предостави възможност на участниците от СОУ „Христо Смирненски“ в град Хисаря да се включат в приключенските игри като се забавляват, учат за спечелените проекти в техния град и получат награди. Домакин на забавните игрите на 4-ти декември 2017 год. (понеделник) ще бъде СОУ „Асен Златаров“ в град Първомай.

ОИЦ-Пловдив е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.