wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-Пловдив стартира информационна кампания „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“. Тя ще се проведе в 18 училища в пловдивските общински градове. Предвижда се 9 от събитията да бъдат реализирани до края на годината и 9 в началото на 2018 г. ОИЦ ще предостави възможност на участниците-ученици, чрез приключенски игри, да се забавляват и получат награди докато учат за спечелените проекти в техните населени места.

Информационната кампания „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“ започва утре - 28.11.2017 г. /вторник/ от 11:00 часа в Професионална гимназия „Петър Парчевич, в гр. Раковски.

Кампанията ще продължи със събития в Хисаря на 01.12.2017 г. в СОУ „Христо Смирненски“, Първомай - 04.12.2017 г. в СОУ „Асен Златаров“, Пловдив на 06.12.2017 г., Сопот - 07.12.2017 г. в СОУ „Ген. Владимир Заимов“, Стамболийски - 08.12.2017 г. в СОУ „Отец Паисий“, Асеновград - 11.12.2017 г. в СОУ „Княз Борис I“, Куклен  - 14.12.2017 г. в ПГСС-Куклен и Кричим - 15.12.2017 г. в СОУ „Пенчо Славейков“).

Основната цел на кампанията е повишаване информираността на младите хора за ЕС и финансираните от него проекти, постиженията на страната ни през десетте години членство в Съюза, както и популяризиране на председателството на България на Съвета на Европейския съюз през първите шест месеца на 2018 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.